Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia (MBA w Ochronie Zdrowia) to prestiżowe kwalifikacje menedżerskie w sektorze Ochrony Zdrowia w Polsce.

Ochrona zdrowia to branża, która cały czas zyskuje i będzie zyskiwać na znaczeniu. Wskaźniki demograficzne a także doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że ma ona przed sobą ogromny potencjał rozwoju. Sektor ochrony zdrowia należy  do strategicznych obszarów każdego państwa, determinując jego rozwój społeczny i gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków oraz zasobów w ochronie zdrowia mające na celu zaspokojenie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi. Przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów oraz obywateli w wielu krajach, jest dążenie do celu wdrożenia rozwiązań zarządczych aby podwyższać jakość usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność, skuteczność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie zaspakajać rosnące potrzeby zdrowotne z wykorzystaniem potencjału najnowocześniejszych technologii medycznych. Ochrona zdrowia to nie tylko podmioty lecznicze. To również znacząca grupa interesariuszy. Właścicieli i udziałowców jednostek ochrony zdrowia, dystrybutorów i producentów leków oraz sprzętu medycznego, instytucji regulacyjnych, organizacji zawodowych, kancelarii prawnych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Wyzwania, jakie stawia sektor ochrony zdrowia determinują konieczność stałego rozwoju i podnoszenia kompetencji menedżerskich, dlatego specjalistyczne studia Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia  (MBA w Ochronie Zdrowia) są tak wyjątkowymi kwalifikacjami.

Dodatkowym atutem studiów jest, że podczas kształcenia uczestnicy nawiązują przyjazne relacje towarzyskie i zawodowe, które często trwają przez całe życie.

Studia MBA w Ochronie Zdrowia kierowane są do :

 • osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia,
 • osób przygotowujących się do zarządzania podmiotami leczniczymi,
 • personelu medycznego pełniącego funkcje kierownicze,
 • pracowników administracji publicznej, zarówno na szczeblu rządowym oraz samorządowym, pracowników zajmujących się regulacjami w ochronie zdrowia,
 • właścicieli prywatnych podmiotów leczniczych,
 • właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw medycznych, farmaceutycznych oraz dystrybutorów i producentów sprzętu medycznego,
 • osób które ukończyły studia I (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie)

 

Studia trwają 3 semestry

program podzielony na moduły

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów 1 lub 2 zjazdy w miesiącu w formie zależnej od wielkości zrekrutowanej grupy, sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie i na uczelni, zajęcia mogą być prowadzone hybrydowo lub online – na platformie Teams).

 

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków i doświadczonych ekspertów z poszczególnych zagadnień, menadżerów rynku usług medycznych, radców prawnych i adwokatów.

Studia MBA Program studiów – wybrane zagadnienia :

 • Modele organizacji ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Negocjacje i manipulacja,
 • Zarządzanie projektami,
 • Prawo medyczne –wybrane zagadnienia,
 • Finanse w ochronie zdrowia,
 • Elementy prawa gospodarczego,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia,
 • Ochrona praw człowieka w ochronie zdrowia,
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych,
 • Zarządzanie innowacjami: badania kliniczne, ocena technologii medycznych i wdrażanie innowacji medycznych, itp.

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez WSAP oraz partnerów samorządowych

Metody nauczania
Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na praktyczne i interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • przygotowanie różnych projektów
 • symulacje

 

Rozpoczęcie i rekrutacja na studia

Rekrutacja trwa !

Rozpoczęcie edycji 2024 : październik 2024 roku.

 

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym- obroną przygotowanej pod opieką promotora pracy dyplomowej.

CZESNE ZA STUDIA :

Studia podyplomowe MBA 

czas trwania: 3 semestry

czesne:
płatność jednorazowa: 21.000,00 zł
płatność w dwóch ratach: 2 x 10.500,00 zł
płatność w 6 ratach: 6 x 3.500,00 zł
płatność w 15 ratach:  15 x 1.400,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba
 godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

 

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !

 MBA to szansa do kariery zawodowej

WSAP STUDIA MPA

DOGODNA FORMA KSZTAŁCENIA = LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

 Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie..