Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Rozwój społeczeństwa, użycia nowoczesnych technologii komunikacyjnych, powoduje szereg zmian społeczno-gospodarczych oraz prawnych, które powodują konieczność stosowania prostego i poprawnego języka w komunikacji oficjalnej w tym w sferze administracji publicznej i szeroko pojętej sferze komunikowania się publicznego.
Właśnie dlatego kluczowym elementem tej komunikacji staje się na najbliższe lata rozwój poprawnej, prostej polszczyzny w administracji publicznej, która będzie sposobem na usuwanie przeszkód komunikacyjnych oraz przełoży się na lepszą jakość wymiany informacji, usprawniając efektywność komunikacji w sferze życia publicznego. Program studiów zawiera zagadnienia dotyczące umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów prostych i poprawnych stylistycznie oraz gramatycznie, jak i zagadnienia dotyczące umiejętności weryfikowania i dostosowywania tekstów do zasad poprawności oraz reguł prostych.
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Poprawna, prosta polszczyzna w administracji publicznej”, jest doskonałym rozwiązaniem na rozwój kariery zawodowej. Stwarza możliwość bycia liderem poprawnego, prostego i zrozumiałego języka w strukturach administracji publicznej, co przekładać się będzie na zwiększenie szans na możliwość uzyskania awansu zawodowego i wyższych zarobków.
Wykładowcami na tym kierunku studiów podyplomowych są wybitni praktycy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem zawodowym w poszczególnych dziedzinach tematycznych tego kierunku studiów oraz nauczyciele akademiccy.

Ile znasz przypadków decyzji administracyjnych, czy pism z urzędów które były napisane bardzo skomplikowanym językiem? Te dokumenty nie muszą być napisane pięknym barokiem, aby nie straciły swojego waloru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej ws. upowszechniania prostego języka: https://www.gov.pl/…/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej-ws…

a także do zapoznania się z dobrymi praktykami:

Model prostego języka w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/…/ministerstwo-funduszy-i-polityki…

prosty język w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze: https://www.gov.pl/…/jak-radza-sobie-z-prostym-jezykiem…

Upraszczanie języka w Ministerstwie Finansów: https://www.gov.pl/…/upraszczanie-jezyka-w…

To tylko część przykładów, a już dziś zapraszamy na prawdopodobnie pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *