Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

W związku z reformą edukacji serdecznie zapraszamy na szkolenie:
REFORMA EDUKACJI A STOSUNEK PRACY NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Informacje o szkoleniu

Prowadzący: magister prawa oraz radca prawny, Kierownik Zespołu Radców Prawnych, wieloletni praktyk. Na co dzień zajmuje się obsługa prawną małych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych jak i dużych spółek prawa handlowego.

Program szkolenia:
1. Zmiany w systemie oświaty w 2017 roku – założenia ogólne;
2. Stosunek pracy nauczycieli – zmiany, modyfikacje, rozwiązanie stosunku pracy.
– rozwiązanie stosunku pracy,
– ograniczenie godzin zatrudnienia,
– stan nieczynny,
– urlop dla poratowania zdrowia;
3. Stosunek pracy pracowników obsługi i administracji – zmiany, modyfikacje, rozwiązanie stosunku pracy:
– wypowiedzenie zmieniające;
– rozwiązanie stosunku pracy w związku z likwidacją miejsca pracy, konsultacje związkowe, terminy wypowiedzenia, przyczyny rozwiązania stosunku pracy, ochrona stosunku pracy;
4. Prawa pracowników w sytuacji wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracowników.
5. Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 299 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 16.01.2017r. (poniedziałek), godz. 9-15.
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przedmiotowe szkolenie możemy przygotować i przeprowadzić również w formie zamkniętej, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i w wersji skróconej dla wszystkich pracowników – w sprawie ustaleń prosimy o kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Formularz zgłoszeniowy: tutaj