fb-icon-tab

Sądzenie z zasadami

Ogólnopolska konferencja naukowa we WSAP.

Naukowcy z różnych ośrodków z całej Polski dyskutują dziś w Szczecinie o realizacji zasad prawa w postępowaniu cywilnym,
karnym, administracyjnym i kanonicznym.
Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Zasady prawa są bardzo istotnym
elementem systemu prawa. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą określone skutki w
obrębie różnych gałęzi prawa.
Celem konferencji jest analiza zasad prawa i możliwość dyskusji nad ich realizacją.
Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.