Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Praktyczne aspekty  prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej i sprawozdawczości podczas szkolenia WSAP już 13 stycznia.
Szkolenie poprowadzi niezależny ekspert , wieloletni praktyk samorządowy w samorządzie gminnym i powiatowym na stanowiskach Skarbnika. Autorka i współautorka artykułów i książek o tematyce rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami publicznymi oraz kontroli zarządczej. Trenerka i wykładowca specjalizująca się w tematyce finansów publicznych, praktycznego stosowania zasad rachunkowości budżetowej oraz zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Szczegóły: tutaj