fb-icon-tab

Szkolimy w Zielonej Górze

Wszystkie najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, obowiązujące przepisy prawne oraz nowy system oceny pracy nauczyciela to tylko niektóre zagadnienia, które poruszane będą podczas szkolenia ZMIANY W PRZEPISACH KARTY NAUCZYCIELA W PRAKTYCE w Zielonej Górze.
Termin: 5 czerwca br.
Szczegóły i zapisy: tutaj