Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy ofertę specjalną, która obowiązywać będzie do 30.09.2024 roku w zakresie prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie studia na kierunku prawo i administracja oraz studiach podyplomowych.

Studia I stopnia – administracja (tylko za 1 rok):

1 rata x 4.900,00 zł

2 raty x 2.500,00 zł

10 rat x 510,00 zł

12 rat x 450,00 zł

+ dodatkowo 0 zł wpisowego.

Studia II stopnia – administracja (tylko za 1 rok):

1 rata x 4.900,00 zł

2 raty x 2.500,00 zł

10 rat x 510,00 zł

12 rat x 450,00 zł

+ dodatkowo 0 zł wpisowego.

Jednolite studia magisterskie – prawo ( tylko za 1 rok):

1 rata x 4.900,00 zł

2 raty x 2.500,00 zł

10 rat x 510,00 zł

12 rat x 450,00 zł

+ dodatkowo 0 zł wpisowego.

Studia podyplomowe (cały tok kształcenia):

studia podyplomowe1 rata2 raty10 rat
Administracja ochrony środowiska4600,00 zł2350,00 zł480,00 zł
Administracja publiczna4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Administracja wymiaru sprawiedliwości4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Administrowanie opieką nad osobami starczymi4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Aranżacja wnętrz5500,00 zł2800,00 zł570,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy3700,00 zł1900,00 zł390,00 zł
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Cyberbezpieczeństwo4400,00 zł2250,00 zł460,00 zł
HR menager5000,00 zł2550,00 zł520,00 zł
Informatyzacja i cyfryzacja w administracji publicznej4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom podstawowy5100,00 zł2600,00 zł530,00 zł
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany5800,00 zł2950,00 zł600,00 zł
Kadry i płace4700,00 zł2400,00 zł490,00 zł
Legislacja administracyjno – samorządowa4300,00 zł2200,00 zł450,00 zł
Menadżer turystyki i hotelarstwa4300,00 zł2200,00 zł450,00 zł
Nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia4800,00 zł2450,00 zł500,00 zł
Organizacja i zarządzanie oświatą4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności w przedsiębiorstwie i administracji4800,00 zł2450,00 zł500,00 zł
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego4000,00 zł2050,00 zł420,00 zł
Prawo administracyjne4200,00 zł2150,00 zł440,00 zł
Prawo pracy4700,00 zł2400,00 zł490,00 zł
Prosta, poprawna polszczyzna5600,00 zł2850,00 zł580,00 zł
Psychologia menadżerska5000,00 zł2550,00 zł520,00 zł
Surdopedagogika oraz terapia niedokształcenia mowy o typie Afazji5500,00 zł2800,00 zł570,00 zł
Ubezpieczenia społeczne3900,00 zł2000,00 zł410,00 zł
Wycena nieruchomości4800,00 zł2450,00 zł500,00 zł
Zamówienia publiczne4000,00 zł2050,00 zł420,00 zł
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami4800,00 zł2450,00 zł500,00 zł
+ dodatkowo 0 zł wpisowego.