Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Szkolenia, studia i wspólne projekty – już niedługo w Łobzie.
Dzisiaj władze Uczelni spotkały się z władzami Gminy.

Chcemy się rozwijać, a razem możemy zrobić o wiele więcej, stwierdzili zgodnie
Rektor WSAP dr Magdalena Fiternicka – Gorzko oraz burmistrz Łobza Piotr Ćwikła.