Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

W jakim stopniu Konstytucja powinna uwzględniać obowiązki państwa związane z zabezpieczeniem społecznym?
W jakim stopniu uregulowania konstytucyjne powinny obejmować gwarancje dialogu społecznego oraz zabezpieczenie emerytalne?
Czy obecna polityka społeczna państwa spełnia oczekiwania Polaków?
Czy można oczekiwać czegoś więcej?

O tym rozmawiano podczas konferencji ekspertów w Warszawie w Pałacu Prezydenckim.

W spotkaniu udział wzięli:
Andrzej Duda – Prezydent RP
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Paweł Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
prof. Józefina Hrynkiewicz – Posłanka na Sejm RP
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panel ekspercki moderował dr. hab. Marek Rymsza.

W konferencji uczestniczyła również JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej dr Magdalena Fiternicka- Gorzko.
W czasie konferencji dyskutowano nad bardziej precyzyjnymi zapisami w Konstytucji dotyczącymi polityki społecznej,
dyskutowano na temat konstytucyjnych gwarancji zabezpieczeń społecznych związanych między innymi z wiekiem emerytalnym Polaków, o prawie do szczególnej ochrony rodziny, o prawach seniorów i prawach pracowników.