Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Co zrobić gdy w szkole wydarzy się wypadek? Ucznia, bądź pracownika?
Kto odpowiada, za nierówny chodnik, dziury na boisku szkolnym, czy niespodziewane wydarzenia podczas lekcji lub wycieczki?
Co zrobić gdy drzewo uszkodzi budynek szkolny, dojdzie do zalania i innych zdarzeń losowych?

Sprawdź, czy właściwie przygotowałeś szkołę do nowego roku szkolnego.
Odpowiedzialność za powstanie szkód może się różnie rozkładać – w części przypadków ponosić ją będą szkoły, w innych nauczyciele lub wychowawcy opiekujący się młodzieżą szkolną.
O tym i jeszcze więcej na szkoleniu