fb-icon-tab

Zapraszamy na konferencję

SĄDZENIE Z ZASADAMI – realizacja zasad prawa w postępowaniu
cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym
4 czerwca 2018 r.

więcej informacji: tutaj