Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia Rachunkowość i podatki-profil praktyczny

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to studia, które prowadzone są zgodniez obowiązującymi standardami. Studia przeznaczone dla Absolwentów wyższych uczelniposiadających tytuł licencjata lub magistra pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresurachunkowości i podatków oraz dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych naróżnych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansówpublicznych i administracji, a także dla kandydatów do pracy w tych […]

Poprawna, prosta polszczyzna w administracji publicznej.

Rozwój społeczeństwa, użycia nowoczesnych technologii komunikacyjnych, powoduje szereg zmian społeczno-gospodarczych oraz prawnych, które powodują konieczność stosowania prostego i poprawnego języka w komunikacji oficjalnej w tym w sferze administracji publicznej i szeroko pojętej sferze komunikowania się publicznego.Właśnie dlatego kluczowym elementem tej komunikacji staje się na najbliższe lata rozwój poprawnej, prostej polszczyzny w administracji publicznej, która będzie […]

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy na studia Cyberbezpieczeństwo   Studia podyplomowe: Cyberbezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo to studia podyplomowe dostosowane do  obecnie rozwijających się standardów w cyberprzestrzeni. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego. W ramach studiów słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, przygotowania systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, jego monitorowania i […]

INFORMATYZACJA I CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

! Jedyne takie studia w regionie ! Rozwój społeczeństwa informacyjnego i użycia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powoduje szereg zmian społeczno-gospodarczych a rozwój Internetu wpływający na łatwość komunikowania i transmisji danych uważany jest za kluczowy czynnik komunikacji międzyludzkiej. Właśnie jednym z kluczowych elementów tej komunikacji staje się na najbliższe lata rozwój elektronicznej administracji publicznej,  która […]

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zajmujesz się funduszami, pracujesz w administracji samorządowej lub firmie! Chcesz realizować ciekawe zadania w ramach projektów i funduszy jednostek samorządu terytorialnego? Zapraszamy na studia. Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego Studia dedykowane są pracownikom samorządowym lub osobom, które zainteresowane są pracą w samorządzie i chcą specjalizować się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych […]

SURDOPEDAGOGIKA ORAZ TERAPIA NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI (DLD) – studia z praktyką zawodową

PARTNER STUDIÓW –  SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima Forma: Studia podyplomowe Czas trwania: 3 semestry Liczba ECTS w programie: 77 plus 10 praktyki (łącznie 88 punktów) Adresaci: Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele legitymujący się wykształceniem wyższym  (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a […]

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwią zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z ustawowych wymogów nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca […]

ARANŻACJA WNĘTRZ

Studia dla kandydatów, posiadających co najmniej studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie; dla osób o zainteresowaniach związanych z dekoracją, aranżacją wnętrz, ,zainteresowanych trendami dot. architektury, wzornictwa. Nasze studia wyróżnia: – praktyczny sposób prowadzenia zajęć przez zespół doświadczonych architektów wnętrz prowadzących samodzielną praktykę zawodową, a także pracujących w zespołach międzybranżowych; -program dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb rynku, […]

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Studia skierowane do zarządców nieruchomości, deweloperów, właścicieli obiektów, inwestorów, projektantów, architektów, pośredników obrotu nieruchomościami. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do racjonalnego gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Zdobycie przez Słuchaczy specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, czynności związanych z zawieraniem transakcji oraz wyuczenie umiejętności korzystania z  dokumentacji planistycznej np. […]

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa, korporacji, własnej firmy oraz instytucji. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca, czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych. Wykładowcy: praktycy, urzędnicy skarbowi, komornicy. Czas trwania: 2 semestry Kontakt tel.: 796 308 468 Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl […]