Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

dlaczego

wsap?

Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Możesz również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności możesz również wykorzystać zakładając własną działalność gospodarczą (będziesz dysponował niezbędną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, finansowego).

Zachęcamy także do studiowania na kierunku Praca Socjalna. Rynek pracy pokazuje, że w najbliższych latach bardzo dynamicznie będzie się rozwijał rynek usług opiekuńczych. Powstają domy opieki, wzrasta znaczenie pracowników socjalnych. Starzejące się społeczeństwo wymagać będzie fachowców, którzy w różnym stopniu będą nieśli pomoc.

Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na nasilające się problemy społeczne. Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami pojawiającymi się w zastanej rzeczywistości.

Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych specjalności. Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania. Mamy w Uczelni nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym symulator e-urzędu.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Nasze studia prowadzone są w sposób praktyczny. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków. Zapewniamy przejrzysty regulamin studiowania, oraz miłą i fachową obsługę administracyjną. Aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje o sprawach studenckich.Organizujemy i pośredniczymy w praktykach studenckich w kraju i za granicą.

Od wielu lat w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie działa aktywnie Biuro Karier, pomagając studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy (organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje; pośredniczy w kontaktach między pracodawcą i szukającym pracy; wyszukuje oferty pracy, organizuje praktyki i staże).

Kończąc studia licencjackie lub magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy ponad 20 rodzajów studiów podyplomowych w tym: zamówienia publiczne, audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, administracja publiczna, prawo administracyjne, administrator bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy, kadry i płace, wycena nieruchomości, administrowanie opieką nad osobami starszymi i wiele innych.

Proponujemy także szereg studiów dla nauczycieli i osób, które chciałyby związać się z oświatą, między innymi: logopedię, doradztwo zawodowe, edukację dla bezpieczeństwa i organizację i zarządzanie oświatą.

O jakości naszych studiów podyplomowych świadczy prestiżowe wyróżnienie – w rankingu czasopisma „Forum Samorządowe” organizowane przez WSAP w Szczecinie studia podyplomowe o specjalności Administracja publiczna zostały sklasyfikowane na II MIEJSCU wśród 47 uczelni wyższych w Polsce.