Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to studia, które prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami. Studia przeznaczone dla Absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata lub magistra pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków oraz dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych i administracji, a także dla kandydatów do pracy w tych instytucjach i firmach. Studia podyplomowe na tym kierunku to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim wiedza praktyczna, przekazywana w przyjazny sposób przez praktyków i doświadczonych
wykładowców akademickich przychylnych słuchaczom. Dzięki temu słuchacze kierunku zdobywają umiejętności, które pozwolą stać się specjalistami w dziedzinie rachunkowości i podatków.

Wykładowcy: praktycy– księgowi, prawnicy ,doradcy podatkowi, pracownicy urzędów skarbowych,
ZUS.


Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja trwa! Zapraszamy na studia.
Kontakt:

tel.: 796 308 468
e – mail: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki – profil praktyczny – wybrane zagadnienia:
Podstawy prawne działalności gospodarczej
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Wybrane elementy systemu podatkowego
Prawo ubezpieczeń społecznych
Ochrona danych osobowych
Wprowadzenie do rachunkowości
Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów
Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdania finansowego
Zarządcze aspekty rachunkowości
Komputerowa ewidencja księgowa
Uproszczone formy ewidencji podatkowej
Egzamin końcowy


Umiejętności i kompetencje:

Słuchacz otrzyma między innymi umiejętności:
-dotyczące regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków, znajomości podstaw prawa
gospodarczego, podstaw prawa cywilnego i prawa pracy,
-dokumentowania operacji gospodarczych,
-sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych,
-ustalania podatku dochodowego,
-rozróżniania składek ZUS
-ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego , podatku VAT, podatków lokalnych,
Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w kancelariach podatkowych, w bankach, organach
i instytucjach administracji publicznej i samorządowej. W prywatnych firmach, spółkach i
korporacjach jako osoby zajmujące się rachunkowością i podatkami.

zapisz-sie

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki –profil praktyczny – czesne:

Ilość rat w roku akademickimWysokośćsposób zapłaty
1 rata4.800 złzgodnie z umową, do 15 października
2 raty2.400 złzgodnie z umową, lub do 15 października i 15 marca
10 rat480 złzgodnie z umową, do 15 dnia miesiąca


Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa
Regulamin opłat WSAP.