Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady prawa i klauzule generalne w systemie prawa polskiego”

Tematyka konferencji podejmowana była wielopłaszczyznowo. Konferencja zorganizowana została przez WSAP Szczecin w 2019 roku. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalności i sposobów przeprowadzenia. Celem konferencji była analiza szeroko pojętego dowodzenia. Adresatami konferencji byli doktoranci i pracownicy naukowi.

Organizatorzy konferencji:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

https://zasadyprawa.konfeo.com

konferencjawsap@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja