fb-icon-tab

Konferencja – zaproszenie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady prawa i klauzule generalne w systemie prawa polskiego”

Termin: 10.06.2019

Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalności i sposobów przeprowadzenia. Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego dowodzenia. Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.

Opłata konferencyjna:

Udział czynny – 100 zł. udział bierny – 50 zł.

Organizatorzy konferencji:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

https://zasadyprawa.konfeo.com

konferencjawsap@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

zapisz-sie