fb-icon-tab

Konferencja – zaproszenie

Konferencja Naukowa

ONUS PROBANDI

– dowodzenie w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym

Termin: 07.05.2018

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie i EDU-PROF Spółka  z o.o.,
serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji Naukowej
ONUS PROBANDI – dowodzenie w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym,
która odbędzie się 7 maja 2018 r.

Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalności i sposobów przeprowadzenia. Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego dowodzenia. Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 31 marca 2018 r. na adres:
konferencja@gmail.com

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie
udziału w konferencji oraz przerwę kawową.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł,
obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o wygłoszeniu referatu oraz przerwę kawową.

Przewidujemy wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji.
Artykuły do planowanej monografii mogą składać nie tylko osoby biorące udział w konferencji.
Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia
30 czerwca 2018 r. Koszt uczestnictwa w publikacji wynosi 50 zł.

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Osoby zainteresowane, po mailowym zgłoszeniu chęci czynnego lub biernego uczestnictwa w konferencji, otrzymają drogą mailową kwestionariusz osobowy do uzupełnienia.

zapisz-sie


Konferencja – zaproszenie

Konferencja Naukowa
SĄDZENIE Z ZASADAMI

– realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym

Termin: 04.06.2018

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie i EDU-PROF Spółka z o.o.,
serdecznie zapraszają
do udziału w Konferencji Naukowej
SĄDZENIE Z ZASADAMI – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym,
karnym, administracyjnym i kanonicznym,
która odbędzie się 4 czerwca 2018 r.

Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Zasady prawa są bardzo istotnym
elementem systemu prawa. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą określone skutki w
obrębie różnych gałęzi prawa.
Celem konferencji jest analiza zasad prawa i możliwość
dyskusji nad ich realizacją.
Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.
Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do 31 marca 2018 r. na adres:
konferencjawsap@gmail.com

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 10 kwietnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie
udziału w konferencji oraz przerwę kawową.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne,
zaświadczenie o wygłoszeniu referatu oraz przerwę kawową.

Przewidujemy wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej
konferencji. Artykuły do planowanej monografii mogą składać nie tylko osoby biorące udział
w konferencji. Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 15
lipca 2018 r.
Koszt uczestnictwa w publikacji wynosi 50 zł.

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do
wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Osoby zainteresowane, po mailowym zgłoszeniu chęci czynnego lub biernego uczestnictwa
w konferencji, otrzymają drogą mailową kwestionariusz osobowy do uzupełnienia.

zapisz-sie

Poprzednio: WSPÓŁCZESNA ADMINISTRACJA W POLSCE – JEJ KSZTAŁT I PROCEDURY

Kilkadziesiąt osób z całej Polski brało udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej oraz Samorząd Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Konferencja pod hasłem WSPÓŁCZESNA ADMINISTRACJA W POLSCE – JEJ KSZTAŁT I PROCEDURY trwała dwa dni (14-15 września 2017r.).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele siedemnastu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych z całej Polski, naukowcy z Zielonej Góry, Gorzowa, Szczecina oraz reprezentanci Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Uczestnicy konferencji rozmawiali między innymi o tym, czym jest dobra administracja, kim jest funkcjonariusz publiczny, jakie są zasady postępowania odwoławczego, czy o problemach z udzielaniem informacji publicznej.