Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

MOŁDAWIA 2015

„Zwiększenie kompetencji mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny”


UKRAINA 2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Ukrainie”. Projekt realizowany był w okresie 1.03-31.12.2013 r., jego celem jest przygotowanie kadry i utworzenie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Dniepropietrowskim Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy oraz Kijowskim Uniwersytecie Międzynarodowym. Ponadto promocja Inkubatorów była prowadzana w Instytutach Zarządzania Państwowego w Odessie i Lwowie. Informacji o projekcie udziela Tomasz Czubara – kierownik projektu, pod nr tel. 91 486 15 43, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.


Federacja Rosyjska 2012

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie realizowała projekt „Zarządzanie publiczne – polskie i rosyjskie perspektywy”w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”. Celem projektu była budowa partnerskiej współpracy polsko-rosyjskiej i promocja polskich rozwiązań w dziedzinie zarządzania publicznego poprzez przygotowanie liderów rozwoju lokalnego umiejących prowadzić działania aktywizujące lokalną społeczność, niezbędne dla procesu demokratyzacji państwa.
Projekt realizowany był w okresie 1.05-31.12.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiejw ramachprogramu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”


Białoruś 2011

Celem projektu „Liderzy lokalnego rozwoju na Białorusi” realizowanego w w okresie 1.06-31.12.2011 r., było przygotowanie liderów rozwoju lokalnego umiejących powadzić działania aktywizujące lokalną społeczność, niezbędne dla procesu demokratyzacji państwa.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Projekt „Wznowienie działalności na rynku białoruskim niezależnego czasopisma kulturalnego oraz uruchomienie i promocja niezależnego kulturalnego portalu internetowego <Spadchyna>”, Celem projektu było wsparcie niezależnej kultury białoruskiej poprzez wznowienie dzielności na rynku białoruskim niezależnego czasopisma kulturalnego poprzez wydanie trzech nowych numerów periodyku oraz uruchomienie i promocja niezależnego kulturalnego portalu internetowego „Spadchyna” („Dziedzictwo”). Czas realizacji – 01.05.-31.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania: Wspólne działania polsko-białoruskie 2011


Federacja Rosyjska 2011

Projekt „Polski samorząd w działaniach na rzecz obywateli”, którego celem była budowa fundamentów partnerskiej współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie wprowadzania nowoczesnych standardów administracji był realizowany 01.05-31.12.2011 r. Informacji o projekcie udziela Tomasz Czubara – kierownik projektu, pod nr tel. 91 486 15 43, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl.

Projekt współfinansowany przez MinistraSpraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce


Mołdawia 2011

Celem projekt „Polska – partner godny zaufania” było wypromowanie Polski jako atrakcyjnego i godnego zaufania partnera na arenie międzynarodowej, zaangażowanego w problemy globalne oraz kraju o bogatej o różnorodnej kulturze osadzonej w europejskiej tradycji. Czas realizacji 01-.05-31.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez MinistraSpraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce