Projekty WSAP | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

Projekty WSAP

MOŁDAWIA 2015

„Zwiększenie kompetencji mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny”


UKRAINA 2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Ukrainie”. Projekt realizowany był w okresie 1.03-31.12.2013 r., jego celem jest przygotowanie kadry i utworzenie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Dniepropietrowskim Instytucie Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy oraz Kijowskim Uniwersytecie Międzynarodowym. Ponadto promocja Inkubatorów była prowadzana w Instytutach Zarządzania Państwowego w Odessie i Lwowie. Informacji o projekcie udziela Tomasz Czubara – kierownik projektu, pod nr tel. 91 486 15 43, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.


Federacja Rosyjska 2012

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie realizowała projekt „Zarządzanie publiczne – polskie i rosyjskie perspektywy”w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”. Celem projektu była budowa partnerskiej współpracy polsko-rosyjskiej i promocja polskich rozwiązań w dziedzinie zarządzania publicznego poprzez przygotowanie liderów rozwoju lokalnego umiejących prowadzić działania aktywizujące lokalną społeczność, niezbędne dla procesu demokratyzacji państwa.
Projekt realizowany był w okresie 1.05-31.12.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiejw ramachprogramu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”


Białoruś 2011

Celem projektu „Liderzy lokalnego rozwoju na Białorusi” realizowanego w w okresie 1.06-31.12.2011 r., było przygotowanie liderów rozwoju lokalnego umiejących powadzić działania aktywizujące lokalną społeczność, niezbędne dla procesu demokratyzacji państwa.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Projekt „Wznowienie działalności na rynku białoruskim niezależnego czasopisma kulturalnego oraz uruchomienie i promocja niezależnego kulturalnego portalu internetowego <Spadchyna>”, Celem projektu było wsparcie niezależnej kultury białoruskiej poprzez wznowienie dzielności na rynku białoruskim niezależnego czasopisma kulturalnego poprzez wydanie trzech nowych numerów periodyku oraz uruchomienie i promocja niezależnego kulturalnego portalu internetowego „Spadchyna” („Dziedzictwo”). Czas realizacji – 01.05.-31.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania: Wspólne działania polsko-białoruskie 2011


Federacja Rosyjska 2011

Projekt „Polski samorząd w działaniach na rzecz obywateli”, którego celem była budowa fundamentów partnerskiej współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie wprowadzania nowoczesnych standardów administracji był realizowany 01.05-31.12.2011 r. Informacji o projekcie udziela Tomasz Czubara – kierownik projektu, pod nr tel. 91 486 15 43, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl.

Projekt współfinansowany przez MinistraSpraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce


Mołdawia 2011

Celem projekt „Polska – partner godny zaufania” było wypromowanie Polski jako atrakcyjnego i godnego zaufania partnera na arenie międzynarodowej, zaangażowanego w problemy globalne oraz kraju o bogatej o różnorodnej kulturze osadzonej w europejskiej tradycji. Czas realizacji 01-.05-31.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez MinistraSpraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce

Warsztaty

W przygotowaniu

Erasmus

WSAP uczestniczy w przewidzianym na lata 2014-2020 programie Erasmus+. Dzięki niemu studenci mają możliwość wymiany doświadczeń i nauki w innych krajach. Więcej o programie.

PRKZ

logo prkz

Projekt „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego” realizowany jest przez partnerstwo w składzie: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – lider projektu oraz AG Doradztwo Adam Górski, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra i Olga Mausch-Dębowska – partner ponadnarodowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Nowe perspektywy dla szkolnictwa zawodowego” – konferencja podsumowującą projekt „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zaprasza na Konferencję „Nowe perspektywy dla szkolnictwa zawodowego” podsumowującą projekt innowacyjny „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


Zapytanie ofertowe – dostarczenie 915 pakietów szkoleniowych (opaska odblaskowa, torba szmaciana, segregator, Pamięć flash, notes, długopis).


Informacja o naborze na szkolenia i doradztwo zawodowe w ramach projektu „Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego”. „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”.


Rozpoznanie cen „Usługa związana z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz udostępnieniem sal na szkolenia dla nauczycieli i doradców zawodowych” w ramach projektu „Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego”

Protokół wyboru oferenta na świadczenie usług związanych z organizacją zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienie sal na szkolenia w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


Zapytanie ofertowe „Usługa związana z organizacją 4 warsztatów dla władz samorządowych i ich jednostek organizacyjnych” w ramach projektu „Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego”

Protokół wyboru oferenta na świadczenie usługi polegającej na: organizacji 4 warsztatów dla władz samorządowych i ich jednostek organizacyjnych w 4 podregionach województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


Zapytanie ofertowe „Usługa związana z organizacją 4 seminariów dla pracodawców” w ramach projektu „Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego”

Protokół wyboru oferenta na świadczenie usługi polegającej na: organizacji 4 seminariów dla pracodawców w 4 podregionach województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


Zapytanie cenowe na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”

Protokół wyboru oferenta na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”


ZAPYTANIE CENOWE na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych na temat programów doradczych dotyczących kształcenia zawodowego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”

Protokół wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i doradców zawodowych na temat programów doradczych dotyczących kształcenia zawodowego w ramach projektu „Platforma rozwoju kształcenia zawodowego”