fb-icon-tab

Studia 2 stopnia

Zapraszamy do e-dziakanatu. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje: plany zajęć, informacje, dotyczące opłat i płatności, faktury, regulaminy, oceny i wiele więcej.

Opłaty

W przygotowaniu

Studiuj dalej

Ukończyłeś/łaś studia I lub II  stopnia? Inwestuj w siebie dalej! Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych i szkoleń, z pewnością znajdziesz coś interesującego i przydatnego. Rozwijaj swoje kompetencje z profesjonalistami. Studia podyplomowe to propozycja dla osób, które chcą się doskonalić, poszerzać swoje horyzonty. Rynek pracy jest dynamiczny, należy podążać za trendami, podnosić swoje kwalifikacje. Ukończone studia podyplomowe to szansa na awans i wyższe zarobki.

Sprawdź ofertę STUDIÓW PODYPLOMOWYCH i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów.

zapisz-sie

Informacje dodatkowe

Poniżej znajdziecie informacje niezbędne dla studentów, te które znajdowały się na naszej starej stronie. Tak, aby ułatwić dostęp do informacji wszystkim tym, którzy jeszcze nie skorzystali z e-dziekanatu.


Uwaga!

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenia wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, oraz złożenie w Biurze Obsługi Studentów wymaganych dokumentów;

  • praca dyplomowa (w trzech egzemplarzach, z płytą CD)
  • karta obiegowa, (co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego) zdjęcia do dyplomu – 4 sztuki o wymiarach 45mm*65 mm, (co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego)
  • indeks (z wszystkimi wpisami sześciu semestrów)

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW

Informujemy również, że zgodnie z wymogami art. 13a znowelizowanej Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) wszystkie uczelnie w Polsce są zobowiązane do monitorowania losów zawodowych absolwentów.

Przy odbieraniu dokumentów zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie odpowiedniej ankiety.

Druki ankiet dostępne są w Biurze Obsługi Studentów.

Wzór ankiety znajduje się również tutaj.

Ankieta zostanie przesłana do Państwa także po roku, trzech oraz pięciu latach od obrony pracy licencjackiej. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy za udział w badaniu!