Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia dla tych kandydatek i kandydatów, których interesuje praca w wymiarze sprawiedliwości – szczególnie dla pracowników sądów, prokuratury, zakładów karnych, poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz wszystkich instytucji pomocy prawnej.

Wykładowcy: praktycy, prawnicy, sędziowie, pracownicy sądowi.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja wymiaru sprawiedliwości – wybrane zagadnienia:
1. podstawy prawoznawstwa;
2. konstytucyjny system organów państwowych;
3. system wymiaru sprawiedliwości RP;
4. funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury;
5. funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa;
6. status prawy pracowników sądów i prokuratury;
7. procedura karna;
8. procedura cywilna;
9. procedura sądowo-administracyjna;
10. ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu;
11. korespondencja sądowa;
12. korespondencja prokuratorska;
13. ustrój samorządu terytorialnego;
14. instytucje i źródła prawa UE;
15. ochrona danych osobowych i informacje niejawne;
16. zasady tworzenia pism prawnych i procesowych;
17. obsługa klienta i rozwiązywanie konfliktów w pracy.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. stosowania prawa i postępowania przed sądem, zna procedurę karną, cywilną i sądowo-administracyjną;
2.sporządzania korespondencji sądowej;
3. stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
4. zagadnień związanych z administrowaniem środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. wymiarze sprawiedliwości – sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat;
2. organach administracji rządowej oraz samorządowej;
3. instytucjach społecznych i socjalnych
4. organach administracji skarbowej, w policji, służbach mundurowych.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja wymiaru sprawiedliwości – czesne:
płatność jednorazowa: 4.800,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.450,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 500,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie