Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia dla kandydatów, posiadających co najmniej studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie; dla osób o zainteresowaniach związanych z dekoracją, aranżacją wnętrz, ,zainteresowanych trendami dot. architektury, wzornictwa.

Nasze studia wyróżnia:
– praktyczny sposób prowadzenia zajęć przez zespół doświadczonych architektów wnętrz prowadzących samodzielną praktykę zawodową, a także pracujących w zespołach międzybranżowych;
-program dostosowany do specyfiki współczesnych potrzeb rynku, nowych trendów i technologii.

Wykładowcy: praktycy, projektanci, architekci.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe aranżacja wnętrz – wybrane zagadnienia:
1. podstawy budownictwa, konstrukcja, materiały budowlane, instalacje elektryczne  i wodno-kanalizacyjne;
2. wprowadzenie do projektowania (warsztaty);
3. desing, tendencje stylistyczne we wnętrzach;
4. rola koloru we wnętrzu;
5. prawne podstawy projektowania ,umowy o prace projektowe;
6. podstawy rysunku technicznego i  odręcznego, wsparcie projektanta programami typu CAD;
7. kompozycja w projektowaniu;
8. dokumentacja w aranżacji wnętrz;
9. przegląd materiałów  i technologii wykańczania wnętrz;
10. rodzaje oświetlenia;
11. projektowanie wnętrz (warsztaty), praca z programem CAD;
12. warsztaty z zakresu komunikowania, marketing  i social media w projektowaniu.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. kształtowania przestrzeni i estetyki wnętrz oraz wykonanie projektów aranżacji wnętrz;
2. możliwości technicznych i ograniczeń stojącymi przed projektantem;
3. prowadzenia pracy koncepcyjnej i wykonywania opracowań technicznych;
4. opanowania prostych narzędzi do technicznej oraz plastycznej prezentacji projektu;
5. umiejętności współpracy z klientem, wykonawcą oraz skutecznego komunikowania się w zespole;
6. zarządzania projektami dotyczącymi wnętrz;
7. prawnych aspektów projektowania, dot .m. in.  umowy o prace projektowe.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe aranżacja wnętrz – czesne:
płatność jednorazowa: 6.800,00 zł
płatność w dwu ratach: 2 x 3.450,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 700,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Regulamin promocji 2020-2021

Możliwość uzyskania dofinansowania na studia.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie