Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Człowiek, a w szczególności jego wiedza umiejętności, osobowość, talenty, kreatywność stanowią jeden z najważniejszych zasobów współczesnej organizacji pracy. Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim w firmie, czy urzędzie ma kluczowe znaczenie na współczesnym rynku pracy.

Wykładowcy: doświadczeni prawnicy, psychologowie, marketingowcy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe HR Manager – wybrane zagadnienia:

Moduł I: trening umiejętności interpersonalnych:
1. autodiagnoza (relacje jednostki z innymi);
2. komunikowanie w grupie – warsztaty;
3. budowanie zespołu;
4. rekrutacja i selekcja – warsztaty.
Moduł II: przywództwo:
1. zarządzanie kompetencjami;
2. audyt personalny, system ocen okresowych;
3. zarządzanie strategiczne, zarządzanie poprzez cele, delegowanie uprawnień;
4. zarządzanie projektami HR;
5. skuteczne systemy motywacyjne;
6. coaching jako styl zarządzania zasobami ludzkimi;
7. ochrona danych osobowych;
8. zarządzanie zmianą i konfliktem w zespole
Moduł III: personal/employer branding:
1. autoprezentacja;
2. wystąpienia publiczne;
3. emisja głosu;
4. employer branding – zarządzanie wizerunkiem pracodawcy.
Moduł IV – prawne aspekty HR:
1. podstawy prawa pracy, umowy, stosunek pracy;
2. wewnętrzne akty prawa;
3. organizacja działu HR i jego podstawowe funkcje.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. analizy sytuacji kadrowej w zakładzie pracy;
2. podstaw prawa pracy;
3. skutecznego budowania zespołu i motywowania pracowników;
4. rozwiązywania konfliktów;
5. autoprezentacji i zarządzania kapitałem ludzkim.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania działem personalnym we współczesnych organizacjach. Studia skierowane są do kadry zarządzającej zespołami pracowników oraz do osób z doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

______________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych jako specjaliści od budowania zespołów i efektywnego planowania pracy.

Studia podyplomowe HR Manager – czesne:
płatność jednorazowa: 5.600,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.850,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 580,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie