Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński

Wykładowcy: praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl
______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy – wybrane zagadnienia:
1. krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych;
2. bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001;
3. ochrona państwa i porządku konstytucyjnego;
4. funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne;
5. dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa Informacji –MBI/Audytor);
6. zasady oceny efektywności PBI (preaudyt);
7. system zarządzania bezpieczeństwem informacji – PN -27001;
8. psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych);
9. ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki;
10. ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka;
11. krajowy strażnik ochrony danych osobowych: uprawnienia;
12. rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji;
13. systemy informatyczne i programy ochrony. Zarządzanie ochroną systemów informatycznych w organizacji;
14. polityka informacyjna administratora
15. identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem;
16. system zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001;
17. zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji;
18. systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing;
19. inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji;
20. klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w zarysie.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. zarządzania bezpieczeństwem informacji;
2. stosowania odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa danych, ich przetwarzania, gromadzenia;
3. roli administratora bezpieczeństwa informacji;
4. 0ceny istniejących procedur oraz wdrażania poprawek do niezgodności pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych;
5. tworzenia i aktualizacji dokumentacji oraz procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
6. przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia;
2. firmach prywatnych wszędzie tam, gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy – czesne:
płatność jednorazowa: 5.700,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.900,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 590,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie