fb-icon-tab

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM PODSTAWOWY

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

Informacja – najbardziej poszukiwany i cenny towar współczesnego świata. Jak zarządzać informacją w firmie i urzędzie, jak chronić dane osobowe? Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć i zarządzać polityką bezpieczeństwa informacji? Kto to jest IODO? Jakie są jego zadania?
Jedyne takie studia w Regionie. Chroń zasoby swojej firmy i urzędu. Ochrona danych – to obszar wciąż niedoceniany. Bądź specjalistą w tej dziedzinie. Chroń swoją firmę i doradzaj innym.
Możliwość odbycia kursu Audytora Wewnętrznego i certyfikatu TÜV NORD POLSKA – za dodatkowa opłatą.
Wykładowcy – praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.
Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
3. Polityka informacyjna administratora
4. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:
1. Zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Stosowania odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa danych, ich przetwarzania, gromadzenia
3. Roli administratora bezpieczeństwa informacji
4. Oceny istniejących procedur oraz wdrażania poprawek do niezgodności pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych;
5. Tworzenia i aktualizacji dokumentacji oraz procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
6. przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia oraz firmach prywatnych i publicznych – wszędzie tam gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.


Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – program

 1. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001
 3. Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego
 4. Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
 5. Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa Informacji –MBI/Audytor)
 6. Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt)
 7. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – PN -27001
 8. Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych)
 9. Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki
 10. Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka
 11. Krajowy strażnik ochrony danych osobowych: uprawnienia
 12. Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
 13. Systemy informatyczne i programy ochrony. Zarządzanie ochroną systemów informatycznych w organizacji
 14. Polityka informacyjna administratora
 15. Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 16. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001
 17. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji
 18. Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing
 19. Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji
 20. Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w zarysie
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 5 100 zł 4 500 zł
 • Dwie raty: 2 650 zł 2 350 zł
 • Dziesięć rat: 545 zł 485 zł

Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – więcej informacji

zapisz-sie