Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

 

Wykładowcy – praktycy, specjaliści branży turystycznej i marketingu, specjaliści od promocji.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe – kreowanie  produktu turystycznego – wybrane zagadnienia:
1. strategia marketingowa miejsca i produktu;
2. badania marketingowe i konsultacje społeczne – warsztaty;
3. segmentacja rynku – czyli target;
4. produkt turystyczny – struktura,  składniki, uwarunkowania rozwoju, cykle życia;
5. sieciowanie produktów turystycznych;
6. storytelling w marketingu miejsc;
7. tworzenie identyfikacji wizualnej marki miejsca;
8. placemarketing, rewitalizacja miejsc i tworzenie lokalnej marki;
9. źródła finansowania produktów turystycznych;
10. marketing internetowy, social media, content marketing;
11. media relations – warsztaty;
12. event marketing;
13. rozwój produktów turystycznych i zarządzanie ceną;
14. warsztaty – tworzenie marki własnej;

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. współczesnych koncepcji tworzenia marki produktu i strategii marketingowych;
2. zarządzania social mediami;
3. wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem;
4. źródeł finansowania produktów turystycznych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. w hotelach, pensjonatach na stanowiskach kierowniczych;
2. wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych;
3. w punktach informacji turystycznej i biurach podróży;
4. własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem obiektu turystycznego.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe kreowanie  produktu turystycznego – czesne:
płatność jednorazowa: 4 200 zł 3 600 zł
płatność w dwu ratach: 4 400 zł 3 800 zł (2 x 1 900 zł)
płatność w dziesięciu ratach: 4 500 zł 3 900 zł (10 x 390 zł)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

 

Promocje 2020/2021

Możliwość uzyskania dofinansowania na studia.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie