Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Wykładowcy – praktycy, prawnicy, specjaliści branży turystycznej, urzędnicy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe – menedżer turystyki i hotelarstwa – wybrane zagadnienia:
1. prawne aspekty organizacji turystyki;
2. obsługa ruchu turystycznego;
3. ubezpieczenia i  odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i hotelarstwa;
4. prawo pracy – umowy o pracę, zlecenia, pracownicy tymczasowi i młodociani;
5. zarządzanie nieruchomościami, prawo budowlane i inwestycje;
6. zagadnienia związane z bezpieczeństwem klientów oraz pracowników;
7. finansowanie turystyki;
8. elementy prawa cywilnego – umowy o świadczenie usług turystycznych i hotelarskich;
9. funkcjonowanie obiektu noclegowego (hotel, konferencje, SPA, gastronomia);
10. rachunkowość finansowa; zasady i podstawy prawne rachunkowości ; majątek i kapitały przedsiębiorstwa; bilans; przychody; koszty; wynik finansowy; rachunek zysków i strat; operacje gospodarcze, bilansowe i wynikowe;
11. rachunkowość zarządcza, klasyfikacja kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza progu rentowności, kalkulacja cen, rachunek kosztów standardowych, budżetowanie i planowanie kosztów;
12. controlling i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych;
13. strategie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych i zarządzanie ceną;
14. technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie;
15. sprzedaż i dystrybucja – z uwzględnieniem e-commerce;
16. zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i rozwiązywanie konfliktów (z uwzględnieniem specyfiki branżowej).

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej;
2. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym;
3. wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem;
4. obowiązującego prawa pracy.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. w hotelach, pensjonatach na stanowiskach kierowniczych;
2. wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych;
3. w punktach informacji turystycznej i biurach podróży;
4. własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem obiektu turystycznego.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe menedżer turystyki i hotelarstwa – czesne:
płatność jednorazowa: 5.200,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.650,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 540,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie