fb-icon-tab

MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA

Studia przeznaczone dla osób pracujących w turystyce – właścicieli
i pracowników obiektów hotelarskich, pensjonatów, dla osób które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą związana z prowadzeniem obiektu turystycznego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem.

Wykładowcy – praktycy, prawnicy, specjaliści branży turystycznej, urzędnicy.


KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

 Możliwość zdobycia bardzo dobrego zawodu (turystyka i hotelarstwo należą do dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki),

Konkretne kwalifikacje zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju podmiotach (m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness&spa, centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych) i obszarach funkcjonalnych (np. zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i jego jednostkami organizacyjnymi, planowanie i zarządzanie turystyką w regionie, promocja turystyki).

Realna możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (np. hotel, pensjonat, ośrodek wellness&spa, klub fitness).


Studia podyplomowe – MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA – Kołobrzeg – program

 1. Prawne aspekty organizacji turystyki.
 2. Obsługa ruchu turystycznego.
 3. Ubezpieczenia i  odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i hotelarstwa.
 4. Prawo pracy – umowy o pracę, zlecenia, pracownicy tymczasowi i młodociani.
 5. Zarządzanie nieruchomościami, prawo budowlane i inwestycje.
 6. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem klientów oraz pracowników.
 7. Finansowanie turystyki.
 8. Elementy prawa cywilnego – umowy o świadczenie usług turystycznych i hotelarskich.
 9. Funkcjonowanie obiektu noclegowego (hotel, konferencje, SPA, gastronomia).
 10. Rachunkowość finansowa; zasady i podstawy prawne rachunkowości ; majątek i kapitały przedsiębiorstwa; bilans; przychody; koszty; wynik finansowy; rachunek zysków i strat; operacje gospodarcze, bilansowe i wynikowe.
 11. Rachunkowość zarządcza, klasyfikacja kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza progu rentowności, kalkulacja cen, rachunek kosztów standardowych, budżetowanie i planowanie kosztów.
 12. Controlling i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych.
 13. Strategie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych i zarządzanie ceną.
 14. Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie.
 15. Sprzedaż i dystrybucja – z uwzględnieniem e-commerce.
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i rozwiązywanie konfliktów (z uwzględnieniem specyfiki branżowej).
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 200 zł / 3 600 zł
Kontakt: 796 308 468 II raty 2 200 zł 1 900 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 450 zł 390 zł

Studia podyplomowe -MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA – promocje


Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA – szczegółowe informacje

zapisz-sie