fb-icon-tab

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI OCHRONY ZDROWIA

To studia dla osób związanych ze służbą zdrowia – personelu medycznego, managerów służby
zdrowia, dla wszystkich tych, którzy chcą w nowoczesny sposób kierować placówkami zdrowotnymi
– przychodniami, gabinetami lekarskimi, szpitalami i innymi.

Wykładowcy – praktycy, managerowie służby zdrowia, prawnicy.


Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 500 zł 3 900 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 300 zł 2 000 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 500 zł 440 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej


WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Regulacje prawne działalności podmiotu leczniczego
2. Podstawy zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia
3. ISO w ochronie zdrowia
4. Sprzedaż i rozliczenia z NFZ i innymi podmiotami, w tym: kontraktowanie świadczeń z NFZ,
kontrola realizacji świadczeń przez NFZ, sprzedaż usług medycznych poza NFZ

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą zarządzania podmiotami
leczniczymi, praktycznego kierowania personelem i administrowania infrastrukturą leczniczą.
Poznają nowoczesne metody zarządzania, kontroli i prowadzenia podmiotów służby zdrowia.
Zdobędą niezbędne umiejętności do zarządzania podmiotami ochrony zdrowia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Studia przeznaczone dla osób zatrudnionych w instytucjach ochrony zdrowia: szpitalach,
przychodniach, prywatnych gabinetach. Przeznaczone są dla kadry zarządzającej placówek służby
zdrowia: dyrektorów, wicedyrektorów, księgowych, kierowników, ordynatorów czy pielęgniarek, a
także dla właścicieli prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich.


PROGRAM STUDIÓW

Blok I – Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia

1. Podstawowe uregulowania prawne ochrony zdrowia
2. Regulacje prawne działalności podmiotu leczniczego, w tym ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o działalności
leczniczej

Blok II – System ochrony zdrowia

3. Składowe elementy system ochrony zdrowia
4. Polski system ochrony zdrowia na tle systemów innych krajów

Blok III – Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi z elementami ekonomii menedżerskiej i ekonomiki
ochrony zdrowia

5. Podstawy zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia
6. Zarządzanie operacyjne: podstawowe narzędzia analiz finansowo–ekonomicznych, audyt, techniki
planistyczne, outsourcing
7. Rachunkowość zarządcza
8. Zarządzanie personelem: formy prawne, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie zespołami
9. Gospodarka materiałowa
10. Zarządzanie infrastrukturą
11. Sprzedaż i rozliczenia z innymi podmiotami

Blok IV – Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja

12. Odpowiedzialność prawna usługodawcy
13. Ubezpieczenia OC oraz wybór ubezpieczyciela i rola brokera

Blok V – Zarządzanie zmianą

14. Planowanie strategiczne
15. Planowanie operacyjne, zarządzanie projektem
16. Zarządzanie konfliktem i negocjacje

Blok VI – Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

17. Certyfikacja Centrum Monitorowania Jakości oraz kontrolowanie świadczeń zdrowotnych

Blok VII – Marketing usług zdrowotnych i PR w ochronie zdrowia

18. Marketing usług zdrowotnych i PR w ochronie zdrowia

Blok VIII – Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

19. Powody przekształceń zakładów opieki zdrowotnej
20. Ścieżki i sposoby przekształceń podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego

Blok IX – Spółka prawa handlowego

21. Podstawowe regulacje prawne spółki prawa handlowego
22. Działanie spółki prawa handlowego w praktyce


Studia podyplomowe – nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia – szczegółowe informacje

zapisz-sie