Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa, korporacji, własnej firmy oraz instytucji. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca, czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych.

Wykładowcy: praktycy, urzędnicy skarbowi, komornicy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe postępowanie egzekucyjne i windykacja należności w przedsiębiorstwie i administracji – wybrane zagadnienia:
Moduł I: istota i zakres stosowania egzekucji administracyjnej:
1. wstęp do egzekucji administracyjnej, przegląd orzecznictwa;
2. cel postępowania egzekucyjnego, przymus egzekucyjny;
3. podmioty egzekucji administracyjnej;
4. zakres przedmiotowy i wyłączenia przedmiotowe w egzekucji;
5. organy egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Moduł II: etapy postępowania egzekucyjnego:
1. wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
2. przebieg postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji;
3. zawieszenie i umorzenie postępowania;
4.środki zaskarżenia w egzekucji;
5. zabezpieczania w egzekucji.
Moduł III: Wybór środka egzekucyjnego:
1. źródła informacji o majątku zobowiązanego (przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji);
2. egzekucja administracyjna należności pieniężnych;
3. egzekucja administracyjna należności o charakterze niepieniężnym;
4. elementy postępowania egzekucyjnego cywilnego;
5. prawo karne skarbowe – podstawowe problemy;
6. egzekucja obcych tytułów wykonawczych w polskim systemie prawnym.
Moduł IV: Koszty i odpowiedzialność prawna w postępowaniu egzekucyjnym:
1. koszty i wydatki egzekucyjne;
2. kolejność zaspokajania roszczeń;
3. nadzór nad egzekucją;
4. odpowiedzialność w egzekucji.
Moduł V: postępowanie egzekucyjne w ujęciu interdyscyplinarnym:
1. etyka i elementy psychologii w egzekucji;
2. podstawowe problemy egzekucji.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. obowiązujących procedur postępowania egzekucyjnego i ich przebiegu;
2. przygotowania podstawowej dokumentacji w postępowaniu egzekucyjnym;
3. najnowszego orzecznictwa WSA i NSA;
4. komunikacji z organami egzekucyjnymi oraz dłużnikami.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w kancelariach komorniczych, w bankach, organach administracji publicznej, państwowej i samorządowej. W prywatnych instytucjach jako osoby zajmujące się dochodzeniem należności.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe postępowanie egzekucyjne i windykacja należności w przedsiębiorstwie i administracji – czesne:
płatność jednorazowa: 5.400,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.750,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 560,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie