fb-icon-tab

PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA

Jak zarządzać grupą, zespołem? To trudna sztuka. Dobry administrator to nie zawsze dobry menedżer.

Podczas studiów nauczymy jak zarządzać stresem, jak tworzyć zespół, czy jak wywierać wpływ na ludzi, i jak budować autorytet.

Podejmowanie decyzji, także tych trudnych to nie lada sztuka. Nauczymy jednak jak być efektywnym w tym względzie.

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim), którzy – ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe – odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy.
Osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko. Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.

Najlepsze studia – dla praktyków. Warsztaty, studium przypadków.

Wykładowcy – specjaliści od budowania zespołów, psychologowie, doświadczeni marketingowcy.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 200 zł / 3 600 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 200 zł 1 900 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 450 zł 390 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Studia podyplomowe – Psychologia menedżerska– promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Psychologia menedżerska – szczegółowe informacje

zapisz-sie


PROGRAM STUDIÓW
Studia kończą się egzaminem dyplomowym

L.p. Nazwa bloku/modułu/przedmiotu Liczba

godzin

1 Autoprezentacja i autodiagnoza (relacje jednostki z innymi) 16
2 Radzenie sobie ze stresem. Zarządzanie stresem 12
3. Tworzenie zespołu – warsztaty 10
4 Wywieranie wpływu społecznego

– psychologia wywierania wpływu, perswazji i obrona przed manipulacją

12
5 Zarządzanie zmianą 8
6 Zarządzanie strategiczne 8
7 Zarządzanie karierą 8
8 Komunikowanie w grupie – warsztaty 18
9 Negocjacje w biznesie 10
10 Problemy w zespole, podejmowanie decyzji -warsztaty 16
11 Psychologia organizacji i zarządzania (motywacja, osobowość, zarządzanie) 28
12 Psychologia reklamy i konsumenta 10
13 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 10
Razem 166
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.