Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to studia, które prowadzone są zgodnie
z obowiązującymi standardami. Studia przeznaczone dla Absolwentów wyższych uczelni
posiadających tytuł licencjata lub magistra pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
rachunkowości i podatków oraz dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na
różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów
publicznych i administracji, a także dla kandydatów do pracy w tych instytucjach i firmach.
Studia podyplomowe na tym kierunku to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim
wiedza praktyczna, przekazywana w przyjazny sposób przez praktyków i doświadczonych
wykładowców akademickich przychylnych słuchaczom. Dzięki temu słuchacze kierunku zdobywają
umiejętności, które pozwolą stać się specjalistami w dziedzinie rachunkowości i podatków.
Wykładowcy: praktycy– księgowi, prawnicy ,doradcy podatkowi, pracownicy urzędów skarbowych,
ZUS.
Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja trwa! Zapraszamy na studia.
Kontakt:

tel.: 796 308 468
e – mail: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki –profil praktyczny – wybrane zagadnienia:
Podstawy prawne działalności gospodarczej
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Wybrane elementy systemu podatkowego
Prawo ubezpieczeń społecznych
Ochrona danych osobowych
Wprowadzenie do rachunkowości
Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów
Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdania finansowego
Zarządcze aspekty rachunkowości
Komputerowa ewidencja księgowa
Uproszczone formy ewidencji podatkowej
Egzamin końcowy


Umiejętności i kompetencje:

Słuchacz otrzyma między innymi umiejętności:
-dotyczące regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków, znajomości podstaw prawa
gospodarczego, podstaw prawa cywilnego i prawa pracy,
-dokumentowania operacji gospodarczych,
-sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych,
-ustalania podatku dochodowego,
-rozróżniania składek ZUS
-ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego , podatku VAT, podatków lokalnych,
Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w kancelariach podatkowych, w bankach, organach
i instytucjach administracji publicznej i samorządowej. W prywatnych firmach, spółkach i
korporacjach jako osoby zajmujące się rachunkowością i podatkami.

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki –profil praktyczny – czesne:
płatność jednorazowa: 4800,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2450,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 500,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa
Regulamin opłat WSAP.