ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ed. 21. | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ed. 21.

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Wykładowcy – prawnicy, autorzy komentarzy prawnych, urzędnicy, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja publiczna – wybrane zagadnienia:
1. wstęp do prawoznawstwa;
2. ustrój RP;
3. elementy prawa cywilnego;
4. prawo administracyjne;
5. postępowanie administracyjne;
6. prawo samorządowe;
7. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementy prawa urzędniczego;
8. zamówienia publiczne;
9. finanse publiczne;
10. system podatkowy;
11. prawo gospodarcze.
12. elementy statystyki w administracji publicznej;
13. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
14. praktyka kierowania urzędem;
15. informatyka w administracji.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
2. zakresu ustroju i zadań administracji rządowej centralnej i terenowej oraz samorządowej, prawa publicznego gospodarczego czy finansów publicznych,
3. w ramach ćwiczeń w pracowni komputerowej słuchacz zdobędzie kwalifikacje z zastosowań technologii informatycznych w administracji publicznej, czy techniki prawodawczej.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja publiczna – czesne:
płatność jednorazowa: 4 300 zł 3 700 zł
płatność w dwu ratach: 4 400 zł 3 800 zł (2 x 1 900 zł)
płatność w dziesięciu ratach: 4 600 zł 4 000 zł (10 x 400 zł)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

 

Regulamin promocji 2020-2021

Możliwość uzyskania dofinansowania na studia.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie