Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w placówce oświatowej. Program studiów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 10.11.2015 r.

Wykładowcy – praktycy, dyrektorzy szkół, prawnicy, sędziowie.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą wybrane zagadnienia:

1. przywództwo edukacyjne w szkole;
2. skuteczne metody opracowania programu nauczania;
3. przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – społeczny wymiar uczenia się;
4. polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
5. komunikacja w szkole;
6. polityka kadrowa oraz procedury prawne;
7. zarządzanie zasobami ludzkimi;
8. zarządzanie finansami w szkole;
9. struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych;
10. system edukacyjny i polityka oświatowa;
11. planowanie pracy placówki oświatowej;
12. zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
13. zamówienia publiczne;
14. postępowanie przed sądem pracy w sprawach nauczycieli;
15. odpowiedzialność prawna nauczycieli;
16. elementy badań społecznych w zarządzaniu oświatą;
17. seminarium dyplomowe.

Umiejętności i kompetencje:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego zarządzania placówką oświatową w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent nabędzie wiadomości i umiejętności umożliwiające sprostaniu wymogom stawianym przyszłym kierownikom placówki edukacyjnej. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą na właściwą organizację nadzoru, prowadzenie dokumentacji, sprawne zarządzanie, kształcenie umiejętności praktycznych

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. państwowych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola itp.) na stanowiskach kierowniczych;
2. prywatnych lub własnych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola itp.) na stanowiskach kierowniczych.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą – czesne:
płatność jednorazowa: 4.900,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.500,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 510,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie