Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Temat szkolenia: Karta Nauczyciela i Kodeks pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych – kiedy stosować i w jakim zakresie w szkole

Zakres tematyczny szkolenia praktycznego:

 1. zasady stosowania Karty Nauczyciela jako ustawy szczególnej;
 2. zakres i zasady stosowania Kodeksu pracy wobec nauczycieli;
 3. stosowanie ustawy o pracowniach samorządowych wobec pracowników niebędących nauczycielami;
 4. przepisy o czasie pracy nauczycieli: Karta Nauczyciela i regulacje z Kodeksu pracy;
 5. przepisy o czasie pracy pracowników niebędących nauczycielami: ustawa o pracownikach samorządowych i regulacje z Kodeksu pracy;
 6. systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami;
 7. zawieranie umów o pracę z nauczycielami i pracowniami niepedagogicznymi w świetle przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy;
 8. odpowiedzialność pracownicza w świetle przepisów Kodeksu pracy i odpowiedzialność nauczycieli za wykonywanie zadań nauczycieli;
 9. systemy oceny pracy pracowników – w świetle przepisów Karty Nauczyciela i przepisów powszechnego prawa pracy.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. H.Siemiradzkiego 1A , Szczecin.

Termin i forma szkolenia do uzgodnienia. Online live stream lub stacjonarnie.

Prowadzący: prawnik z bieżącym doświadczeniem praktycznym. Specjalizuje się głównie w prawie oświatowym, prawie pracy, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r., również wobec  placówek oświatowych i organów prowadzących szkoły, a także wobec urzędów samorządowych i państwowych (powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, jednostki organizacyjne prokuratury). Praktyk – prowadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Wiele lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.

Cena (za osobę):

 • 490 zł brutto
 • 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl