fb-icon-tab

terminy:

12 Kwi 2018

godzina:

od 09.00 do 15.00

cena:

320 zł

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ

Jak umiejętnie nawiązać kontakt i budować pozytywne nastawienie w relacji z pacjentem.
Wszystko o sposobach zachowania w trudnych sytuacjach, akceptacji i asertywności.

Program szkolenia:
1. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną – wprowadzenie w tematykę
2. Zasady komunikacji w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
3. Typy pacjentów i strategie postępowania w kontaktach z nimi
4. Budowanie odpowiedniego wizerunku i zaufania
5. Oczekiwania pacjentów i granice ich zaspokajania
6. Zachowania sprzyjające efektywnej komunikacji
7. Empatia i aktywne słuchanie w kontakcie z pacjentem
8. Bariery w komunikacji z pacjentem
9. Sposoby zachowania w sytuacjach trudnych
10. Asertywność w obliczu słownej agresji i manipulacji pacjenta
Prowadzący: trener kompetencji miękkich, pedagog, doradca zawodowy, menadżer
ds. zasobów ludzkich. Doświadczenie w tworzeniu programów i prowadzeniu szkoleń dla
szpitalnego personelu pielęgniarskiego oraz pracowników administracji samorządowej. Autorka
i aktualizatora programów szkoleniowych w koncepcji MES (programy modułowe) na potrzeby
ogólnopolskich szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka programu, trenerka i
egzaminatorka certyfikacji potwierdzania kwalifikacji zawodowych VCC.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 320 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 12.04.2018r. (czwartek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin


Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- komunikacja z pacjentem