Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Tryb studiów: niestacjonarny (zaoczny)

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 

  • jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
  • jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymujesz świadectwo/ certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl


Kształcenie specjalistyczne to w dzisiejszych czasach dobry wybór i bardzo dobry kierunek. Stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Zaletą jest, że w skróconym czasie można zdobyć specjalistyczne kwalifikacje i stać się branżowym specjalistą, na których to specjalistach najczęściej jest budowany rynek pracy!

Kierunki:

  1. Administracja;
  2. Rachunkowość;
  3. Kadry i Płace.

Kierunek administracja – podstawa programowa:

(program kształcenia specjalistycznego o kierunku administracja)

Kierunek rachunkowość – podstawa programowa:

(program kształcenia specjalistycznego o kierunku rachunkowość)

Kierunek kadry i płace – podstawa programowa:

(program kształcenia specjalistycznego o kierunku kadry i płace)


Organizacja kształcenia specjalistycznego:

Kształcenie specjalistyczne w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości uczestników w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

zapisz-sie

Opłaty

I rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćsposób zapłaty
1 rata4.800 złzgodnie z umową, do 15 października
3 raty1.600 złzgodnie z umową, lub do 15 października i 15 marca oraz do 15 października
15 rat320 złzgodnie z umową, do 15 dnia miesiąca

WSZYSTKIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE, W TYM ZA EGZAMINY POPRAWKOWE, POWTARZANIE ROKU I INNE OKREŚLA REGULAMIN OPŁAT WSAP W SZCZECINIE.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na kształcenie specjalistyczne w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba, która ukończyła szkołę średnią lub ukończyła szkołę średnią oraz uzyskała świadectwo dojrzałości. 

Aby zapisać się na kształcenie specjalistyczne należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty: 

  1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
  2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) jeśli posiadasz;
  4. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 213, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej,ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin).

Za uczestnika uznaje się osobę, która podpisała umowę o kształcenie specjalistyczne.