fb-icon-tab

terminy:

25 maja 2017

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

299 zł

MOBBING I DYSKRYMINACJA W ŚRODOWISKU PRACY

Informacje o szkoleniu

Prowadzący: magister prawa oraz radca prawny,  Kierownik Zespołu Radców Prawnych, wieloletni praktyk. Na co dzień zajmuje się obsługa prawną jednostek samorządu terytorialnego, małych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych jak i dużych spółek prawa handlowego.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

I. Prawo pracy

 1. Obowiązki pracownika i pracodawcy
 2. Pojęcie mobbingu, pojęcie dyskryminacji, molestowanie seksualne

II. Dyskryminacja w zatrudnieniu:

 1. Rodzaje dyskryminacji,
 2. Dyskryminacja a mobbing
 3. Molestowanie seksualne a mobbing

III. Mobbing jako patologia środowiska pracy

 1. Co mobbingiem nie jest?

– dyscyplina i obowiązkowość a mobbing;
– konflikt a mobbing; konflikt a inne zjawiska występujące w zakładzie pracy;
– dozwolone działania pracodawcy;

 1. Ofiara i sprawca mobbingu.
 2. Przyczyny i cechy zjawiska
 3. Przeciwdziałanie mobbingowi – ankiety, szkolenia, komisja antymobbigowa.
 4. Jak jeszcze możemy dochodzić roszczeń z tytułu mobbingu?
 5. Mobbing i dyskryminacja w orzecznictwie sądowym.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

I. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów:

   1. mediacje,
   2. asertywność.

II. Mobbing na „moim podwórku”

   1. Charakterystyka mobbingu w danej placówce/grupie zawodowej
   2. Jak sobie radzić ze zjawiskiem w danej placówce?
   3. Wypracowanie metod zapobiegania zjawisku w konkretnym miejscu pracy. Ustalenie dalszych działań antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

III. ZAKOŃCZENIE

   1. Dyskusja, pytania.
   2. Podsumowanie tematyki.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.


Cena: 299 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin:  25.05.2017r. godz. 9-15.

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy