Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje o szkoleniu

Jak się przygotować do audytu RODO.
Wdrożenie, sprawdzenie, weryfikacja procedur.

⦁ Weryfikacja dokumentacji RODO
⦁ Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji
⦁ Komplet pism do stosowania – preaudytowo

Zajęcia w wersji warsztatowej z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami
i przykładowymi pismami dot. preaudytu.

Program:

 • Weryfikacja wprowadzenia RODO
  a.       Co zrobił inspektor na rzecz administratora przed i po 25 maja 2018
  b.       Czy opracował zestaw przepisów branżowych jednostki
  c.       Jakie dokumenty ocenił w okresie przygotowań do RODO 2018 i co przewiduje uzupełnić w związku z RODO 2019
  d.       Z kim zweryfikował umowy o przetwarzaniu przed i po maju 2018
  e.       Jakie zapisy zastosowano w projektach umów na 2019
  f.        Czy inspektor jest wprowadzony i w jakiej konstrukcji formalnej w organizacji
  g.       Czy jest widocznym kontaktem dla klientów wg RODO i UODO
  h.       Czy zadania inspektora wprowadzono do regulacji ODO jednostki
  i.        Czy włączał się niezwłocznie w sprawy ODO – w jaki sposób i z kim
  j.        Czy INSPEKTOR ocenił dokumentacje przetwarzania danych
 • Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji
  a.       Czy inspektor dokonał podziału danych wg stanu faktycznego danej organizacji
  b.       Czy uwzględnił specyfikę danych w Szpitalu versus Gmina vs Szkoła
  c.       Czy określił kryteria przetwarzania czasu, ilości, celów, podstaw prawnych
  d.     Czy zaproponował zmiany zapisów w procesie rekrutacji, naboru,  publikacji wizerunku, funduszu świadczeń, archiwizacji, monitoringu CCTV, IT, lokalizacji
  e.       Czy sporządził notatkę, raport, protokół z wykonania zadań za np. okres 6 miesięcy, kwartału, miesięczne inne
  f.        Z kim współdziałał w organizacji nad zmianami
  g.       Jakie relacje ustalił z ASI, usługami IT, bhp, radcą prawnym zewnętrznym i w jaki sposób  dokonał podziału zadań
  h.      Jakie kroki i działania podjęto współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych w
  Zespole RODO
  i.        Czy ocenił skutki dla przetwarzania / musiał czy powinien, mógł/
 • Warianty preaudytowych dokumentacji – pisma do stosowaniaa.       Zarządzenie o RODO – projekt dokumentu [edycyjny]
  b.       Zmiany zapisów organizacyjnych – zapisy do wprowadzenia zmian
  c.       Katalog zadań i wymagania inspektora – wg RODO i UODO
  d.       Kryteria oceny inspektora wg kwalifikacji zawodowych
  e.       Znajomość definicji i terminów audytowych przez inspektora
  f.        Potwierdzenie kwalifikacji – przykład
  g.       Sprawdzenie wiedzy w konkursie ofert – propozycja testu
  h.       Weryfikacja znajomości procedur audytowych – test wariant
  i.        Plan preaudytu – edycyjny do stosowania
  j.        Raport audytowy – z podziałem na części merytoryczne
  ⦁ Podstawa audytu
  ⦁ Cel audytu
  ⦁ Zakres audytu
  ⦁ Metoda, narzędzia, sposoby
  ⦁ Ocena
  ⦁ Wnioski
  k.       Czym są rekomendacje i zalecenia

Prowadzący: Jarosław Feliński – Praktyk, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej; (ekspert i konsultant na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSE Białystok, oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa), Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 i IODO od 2017– kierownik studiów podyplomowych w latach 2013 – 2018/2019. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa – 2017/2018. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. Autor publikacji i książek, współpracownik wydawnictwa Wolters Kluwer i Wspólnota Samorządowa. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia. Dla uczestników szkolenia przewidziany jest również serwis kawowy i drobny poczęstunek.

Cena:
380 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl