Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje o szkoleniu

Wszystko co pracownik kadr i szef powinni wiedzieć o najnowszych zmianach w prawie pracy oraz o przepisach, które wejdą w życie niebawem.
Trudne przypadki, skomplikowane sytuacje. Według interpretacji Ministerstwa i nowych uregulowań prawnych.
Wyjaśnimy, podpowiemy.

Program szkolenia praktycznego:

Zmiany

 • Zmiany definicji: dyskryminacji, mobbingu oraz nierównego traktowania – praktyczne skutki ,
 • Zmiany w zakresie uprawnień członków rodziny do świadczeń związanych z rodzicielstwem,
 • Zmiany w procedurze wydawania świadectw pracy ,
 • Skutki nieterminowego wydania świadectwa pracy,
 • Poszerzenie kompetencji sądów pracy w kwestii nie wydania świadectwa pracy,
 • Likwidacja pracodawcy a żądanie wydania świadectwa pracy.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

 • Definicja dokumentacji pracowniczej,
 • Zmiana okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy 10 a kiedy 50 lat?,
 • Dokumentacja papierowa a elektroniczna – wady i zalety,
 • Zmiana formy przechowywania dokumentacji papierowa – elektroniczna, elektroniczna – papierowa – sposób zmiany oraz obowiązki pracodawcy,
 • Nowy podział akt osobowych na części oraz dokumentacja tam przechowana,
 • Rekrutacja a przepisy RODO.

Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika, w tym kwestionariusze osobowe dla kandydata – w praktyce PIP

Stosowanie monitoringu w aspekcie przepisów RODO oraz zmian w Kodeksie pracy –  w praktyce PIP.

 • Definicja monitoringu oraz warunki stosowania;
 • Prawo wewnątrzzakładowe a monitoring;
 • Dopuszczalność stosowania innych kontroli niż monitoring wizyjny (kontrola komputerów i poczty elektronicznej, lokalizacja za pomocą GPS);

Pracownicze plany kapitałowe:

 • Definicja PPK
 • PPK a OFE porównanie
 • Obowiązek tworzenia PPK – kto i od kiedy musi utworzyć?
 • Pracownicze plany kapitałowe a pracownicze plany emerytalne
 • Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;
 • Warunki i zasady rezygnacji z udziału w PPK.

Ochrona przedemerytalna– wpływ na trwające stosunki prawne

 • Artykuł 39 Kodeksu pracy
 • Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony stosunku pracy – czy nadal mają praktyczne znaczenie?
 • Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika – warunki dopuszczalności i konsekwencje prawne

Plany

 • Planowane zmiany definicji minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – cechy – planowana etatyzacja zatrudnienia

Inne zmiany

 • Przyczyny nieobecności pracownika w pracy a obowiązki związane z jej usprawiedliwieniem;
 • Urlopy okolicznościowe – gromadzenie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie urlopu w świetle RODO
 • Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe narzędzia
 • Zasady dokonywania potrąceń z diet

Ochrona przedemerytalna – wpływ na trwające stosunki prawne

 • Artykuł 39 Kodeksu pracy
 • Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony stosunku pracy – czy nadal mają praktyczne znaczenie?
 • Wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika – warunki dopuszczalności i konsekwencje prawne

Prowadzący: Artur Kwiatkowski wykładowca – prawnik, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania przepisów prawa pracy i czasu pracy oraz legalności zatrudnienia zarówno dla pracodawców jak i związków zawodowych.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena:
510 zł brutto

* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: ul. H.Siemiradzkiego 1A , Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl