Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Studia realizowane z Partnerem: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń. Wykładowcy: praktycy, prawnicy, sędziowie, specjaliści ubezpieczeń, specjaliści prawa pracy. Czas trwania: 2 semestry […]

ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Studia tych, których interesuje praca w wymiarze sprawiedliwości – szczególnie dla pracowników sądów, prokuratury, zakładów karnych, poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz wszystkich instytucji pomocy prawnej. Wykładowcy: praktycy, prawnicy, sędziowie, pracownicy sądowi. Czas trwania: 2 semestry Kontakt tel.: 796 308 468 Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl ______________________________________________________________________________________________________ Studia podyplomowe administracja wymiaru sprawiedliwości – wybrane zagadnienia: 1. podstawy […]

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji. Wykładowcy – samorządowcy z wieloletnim stażem i […]

ADMINISTROWANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI

Studia kierowane są do osób, które administrują i zarządzają opieką nad osobami starszymi: kierowników, zarządców, i właścicieli domów opieki – domów pogodnej starości. To także studia dla tych, którzy chcą w przyszłości prowadzić taki ośrodek – założyć prywatny dom opieki. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach […]

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI OCHRONY ZDROWIA

Studia dla osób związanych ze służbą zdrowia – personelu medycznego, managerów służby zdrowia, dla wszystkich tych, którzy chcą w nowoczesny sposób kierować placówkami zdrowotnymi. Wykładowcy: praktycy, managerowie służby zdrowia, prawnicy. Czas trwania: 2 semestry Kontakt tel.: 796 308 468 Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl ______________________________________________________________________________________________________ Studia podyplomowe nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia: Blok […]

STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują. Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 […]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ed. 20.

Studia realizowane z Partnerem: Studia są przeznaczone w szczególności dla osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych. […]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM PODSTAWOWY

studia realizowane z Partnerem: Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński Wykładowcy: praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem Czas trwania: 2 semestry Kontakt tel.: 796 308 468 Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl ______________________________________________________________________________________________________ Studia podyplomowe inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy – wybrane zagadnienia: 1. krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych; 2. bezpieczeństwo […]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY

studia realizowane z Partnerem: Studia skierowane do: kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych zmierzających do uzyskania uprawnień audytorów wiodących systemu ISO 27001; osób wyznaczonych do wykonywania ustawowych zadań w kontekście RODO i Rozporządzenia KRI, a także PN ISO 27001;  audytorów wewnętrznych organizacji, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji; radców prawnych, adwokatów. Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław […]

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, ed. 3.

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia. Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada szereg obowiązków na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego. Wykładowcy: praktycy, prawnicy, specjaliści od zarządzania kryzysowego, pracownicy służb Czas trwania: 2 semestry Kontakt tel.: 796 308 468 Adres […]