Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP
Wszystko o warsztacie pracy coacha i doradcy zawodowego.
Dla każdego studenta w ramach studiów indywidualny profil Insihgts Doscovery.
 
https://wsap.szczecin.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-szczecinie-doradztwo-zawodowe-i-edukacyjne-z-elementami-coachingu/