Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Uwaga!

Studenci i pracownicy!

Ważna informacja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

W nawiązaniu do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni od dnia 12 marca do 26 marca 2020 r. zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSAP.

Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Prosimy o sprawdzanie aktualności na stronie WSAP, gdzie publikowane będą kolejne komunikaty.

Zarządzenie Rektora WSAP

 

Dodatkowo, prosimy o dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, monitorowanie swojego stanu zdrowia, szczególnie w przypadku powrotu z wyjazdów zagranicznych.