Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na nasilające się problemy społeczne. Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie
z trudnościami pojawiającymi się w zastanej rzeczywistości.
więcej…