Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest poznanie podstawowych pojęć i zasad z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
Prowadzący: Kierownik Samodzielnego Oddziału ds. Centralnej Standaryzacji Działań Komórek Egzekucji Administracyjnej, trener wewnętrzny Ministerstwa Finansów, wieloletni praktyk – komornik skarbowy w zakresie egzekucji administracyjnej, współautor e-szkoleń, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo i administracja.
Program szkolenia:
1. Istota i cel administracyjnego postępowania egzekucyjnego;
2. Zasady ogólne stosowane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4. Stadia postępowania egzekucyjnego w tym stosowanie środków egzekucyjnych;
5. Prawa i obowiązki wierzyciela;
6. Prawa i obowiązki zobowiązanego;
7. Prawa i obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego;
8. Koszty egzekucyjne i opłata komornicza;
9. Postępowanie zabezpieczające.

Data: 02.02.br
szczegóły: tutaj