Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Dyrektorze, dopilnowałeś czy każdy Twój pracownik jest przeszkolony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych?

Szkolenie: Podniesienie kompetencji zawodowych w pracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Najbliższy termin szkolenia: 20.08.2016r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4
szczegóły: tutaj