Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi postępowania rejestracyjne wynikające z obowiązków podatkowych
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się
 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Warunki pracy:

 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
 •  Oświetlenie sztuczne i naturalne.
 • Budynek wyposażony w podnośnik dla osób z niepełnosprawnością (wjazd tylko na parter)
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (na parterze).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 5048,00 zł brutto.

Więcej informacji: https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/referent,126667,v7