fb-icon-tab

Magisterskie 5-letnie

Kierunek - Prawo

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Program nauczania

WSAP prowadzi jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku PRAWO
Prawo to studia przygotowujące do zawodu prawnika – jednego z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów w Polsce.

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego.

Prawo WSAP otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym.

Kształcimy praktycznie. Nauczymy nie tylko rozumieć prawo, ale stosować je w praktyce. Nie uczymy tylko samych przepisów, a ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Kształcimy na kazusach.

Nasi Studenci biorą udział dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

Wykładowcy – prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, – osoby stosujące prawo w swojej pracy na co dzień. Pracujemy z prawnikami z wiodących kancelarii prawniczych.

Studia przygotowują do pracy w zawodach prawniczych, dalszego kształcenia na aplikacjach oraz do pracy – prawnika menadżera zarządzającego w firmie prywatnej lub instytucji publicznej.

Program studiów na kierunku PRAWO – odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą prawników i administratywistów, tak aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego i samorządowego, a także firm prywatnych i publicznych w zakresie profesjonalnej kadry prawniczej i obsługi prawnej ze strony wykwalifikowanego per
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister
Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Organizacja studiów
Studia trwają 10 semestrów (5 lat)

Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

Dlaczego my

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna – zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz PRAWO NA WSAP bo:

– Bycie prawnikiem to praca stabilna
– Bycie prawnikiem to prestiż
– Praca prawnika jest rozwojowa
– Praca prawnika nie jest nudna
– Praca prawnika daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego
– Praca prawnika to wysokie zarobki
– Praca prawnika to praca dla ludzi i z ludźmi
– Praca prawnika to ciągłe doskonalenie się
– Praca prawnika daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje z profesjonalistami wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji.

Dlaczego warto u nas studiować?

– zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców z wiodących kancelarii, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od najlepszych fachowców
– oferujemy elastyczny system opłat czesnego
– oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
– jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
– współpracujemy z instytucjami samorządowymi
– stołówka i akademik na miejscu
– brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania auta
– blisko przystanki komunikacji miejskiej
– naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
– proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
– absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie, w sądach, prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości

Możliwości zatrudnienia:

– instytucje administracji rządowej i samorządowej
– wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
– służby mundurowe
– instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
– prywatne instytucje i firmy – działy administracji i prawne

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek PRAWO.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza E-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

  1. E-rekrutacja
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu)
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia;  (oryginał do wglądu)
  4. cztery fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  5. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Podpisane podanie o przyjęcie na studia można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub skan przesłać w formie załącznika na adres rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Opłaty

Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku administracja, rozpoczynających naukę w 2019r, zaczyna się już od 400,00 zł miesięcznie! Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

I rokcena uwzględnia już rabat 600 zł  
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo4 300 złjednorazowo do 15 października
22 raty2 200 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat450 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat400 złDo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Miesięczna wysokość stypendiów waha się od 400 do 850 zł. Niekiedy można otrzymać ponad 1000 zł.

Studenci mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.