Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Informacje o kursie

Autor programu: Martyna Maciejewska-Przyłucka – adwokat, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Prowadzący: Łukasz Misiukiewicz – kurator zawodowy ds. rodzinnych, mediator, pedagog rewalidacji

Program (w wymiarze 40 godzin zegarowych):

  1. Mediacja – rodzaje i zastosowanie mediacji, w tym ograniczenia jej zastosowania; podstawowe zasady postępowania mediacyjnego
  2. Konflikt – w ujęciu psychologicznym i prawnym, w tym mechanizm powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów oraz procedury rozwiązywania konfliktów
  3. Efektywna komunikacja
  4. Organizacja postępowania mediacyjnego
  5. Narzędzia i metody mediacji
  6. Psychologiczne aspekty mediacji
  7. Organizacja pracy mediatora
  8. Trening umiejętności praktycznych
  9. Sytuacje trudne podczas mediacji – sposoby radzenia sobie (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji)
Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Program obejmuje stan prawny po zmianach w przepisach dotyczących mediacji, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. i uwzględnia stan prawny w zakresie przepisów kpa po 1 czerwca 2017 r..

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

 Cena: 999 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

Terminarz zajęć:

16 września 2017 w godzinach od 10.00 do 19.00
7 października 2017 w godzinach od 10.00 do 16.30
14 października 2017 w godzinach od 10.00 do 16.30
21 października 2017 w godzinach od 10.00 do 16.30
28 października 2017 w godzinach od 10.00 do 16.30
4 listopada 2017 w godzinach od 10.00 do 16.30

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin

Kontakt: CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

formularz zgłoszeniowy_Kurs mediatorów

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT