Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Temat szkolenia: Odpowiedzialność prawna dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli

Zakres tematyczny:

1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w świetle nowych przepisów:

 • za co odpowiedzialność dyscyplinarna;
 • kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela;
 • przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie.

2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego:

 • zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika;
 • tryb nakładania kar porządkowych – zasady poprawności dla dyrektora szkoły.

3. Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczyciela:

 • zasady odpowiedzialności karnej nauczyciela i dyrektora szkoły;
 • narażenie na niebezpieczeństwo jako najczęściej popełniany przez nauczycieli czyn karalny.

4. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły:

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie nadzoru;
 • sposoby i warunki ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i dyrektora szkoły;
 • skutki odpowiedzialności cywilnej.

5. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. H.Siemiradzkiego 1A, Szczecin.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Prowadzący: Prawnik specjalizujący się głównie w prawie oświatowym, prawie pracy, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r., również wobec  placówek oświatowych i organów prowadzących szkoły, a także wobec urzędów samorządowych i państwowych (powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, jednostki organizacyjne prokuratury). Praktyk – prowadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Wiele lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.

Cena (za osobę):

 • 500 zł brutto
 • 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl