Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Temat szkolenia: Realizacja procedur postępowania wyjaśniającego przez komisję antymobbingową.

W sprawie wewnętrznej procedury Antymobbingowej w jednostkach samorządowych opartej na kodeksie pracy oraz odpowiedzialności karnej pracodawcy. 

Wybrane zagadnienia – przykłady:

 1. rozpoznanie mobbingu – czym jest mobbing, przykłady zachowań mobbingowych, kim jest mobber, rozpoznanie konfliktu pracowniczego;
 2. ochrona prawna przed mobberem – uregulowania prawne, przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące mobbingu, kodeks pracy, odpowiedzialność karna, procedury prawne w postępowaniu o mobbing;
 3. szczegółowa analiza procedury postępowania wyjaśniającego przez Komisję Antymobbingową – rola komisji, kto wchodzi w skład Komisji, kompetencje członków Komisji, jak się powołuje Komisje, dowody w postępowaniu wyjaśniającym, konsekwencje dyscyplinarne;
 4. działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowością;
 5. wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące mobbingu, przykłady, omówienie tez wyroków sądowych w sprawach o mobbing;
 6. sposób rozwiązywania konfliktów w pracy, praktyczne techniki i metody rozwiązywania konfliktów w pracy, rola mediacji i możliwość korzystania z pomocy certyfikowanych mediatorów,
 7. wprowadzenie praktyk antymobbingowych w zakładzie pracy;
 8. prewencyjne działania mocodawcy;
 9. Panel dyskusyjny omówienie wątpliwości, odpowiedzi na pytania;
 10. godzina konsultacji online.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. H. Siemiradzkiego 1A , Szczecin.

Termin i forma szkolenia: 2 dni,  łączna ilość godzin 14 h. Termin do ustalenia z zapisaną grupą. 

Prowadzący: praktycy specjalizujący się w zagadnieniach mobbingu i postępowaniach antymobbingowych, fazach i metodach rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji, mediacji i arbitrażu oraz skutecznych technik miękkich rozwiązywania konfliktu. 

Cena (za osobę):

 • 950 zł brutto 
 • 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Uczestnicy otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
e-mail: szkolenia@wsap.szczecin.pl