Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Temat szkolenia: Ruchy kadrowe w oświacie – zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

Zakres tematyczny:

1. konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela i zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy;

2. zmiana stosunku pracy nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela – tryb i warunki dopuszczalności:

– ograniczenie liczby godzin na podstawie art. 22 ust. 2 KN;

– przeniesienie w stan nieczynny;

3. zmiana stosunku pracy pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności:

– porozumienie zmieniające;

– wypowiedzenie zmieniające;

4. orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

5. rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela:

– rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i mianowania;

– dopuszczalne przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami;

– tryb i warunki rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami;

6. orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli;

7. propozycje rozwiązań dotyczących stosunku pracy pracowników szkół w świetle treści arkusza organizacyjnego.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. H. Siemiradzkiego 1 A, Szczecin.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Prowadzący: Radca prawny, który specjalizuje się głównie w prawie oświatowym, prawie pracy, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r., również wobec  placówek oświatowych i organów prowadzących szkoły, a także wobec urzędów samorządowych i państwowych (powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, jednostki organizacyjne prokuratury). Praktyk – prowadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Wiele lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.

Cena (za osobę):

  • 450 zł brutto
  • 10 % rabatu dla osób zapisujących się z tej samej jednostki

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl