Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Temat szkolenia: Organizacja wycieczek szkolnych – z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora, opiekuna i kierownika wycieczki szkolnej

 

Zakres tematyczny:

1. zasady bezpieczeństwa i higieny w planowaniu wycieczek szkolnych;

2. zasady odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli w związku z organizacją zajęć szkolnych, w tym wycieczek szkolnych:

– obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły określone w Karcie Nauczyciela jako podstawa odpowiedzialności;

– obowiązki szkoły związane z organizacją zajęć szkolnych w świetle rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach;

– odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły w związku z organizacją i realizacją zajęć szkolnych, w tym wycieczek szkolnych;

3. bezpieczeństwo i higiena w toku realizacji wycieczek szkolnych;

4. zasady organizacji i wykonywania opieki wobec uczniów w czasie wycieczek szkolnych.

5. propozycje organizacji pracy opiekunów w czasie wycieczek szkolnych z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy oraz o bezpieczeństwie w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin (Pogodno).

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Prowadzący: Marek Walaszek – prawnik. Specjalizuje się głównie w prawie oświatowym, prawie pracy, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r., również wobec  placówek oświatowych i organów prowadzących szkoły, a także wobec urzędów samorządowych i państwowych (powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, jednostki organizacyjne prokuratury). Praktyk – prowadzi obsługę jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania). Wiele lat współpracuje z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć.

Cena (za osobę):

  • 400 zł netto
  • w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl