Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

terminy:

cena:

420 zł

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Temat szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Zakres tematyczny:

 1. wprowadzenie – omówienie podstawowych pojęć oraz wskazanie aktów prawnych regulujących problematykę zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski;
 2. wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski:
  • zasady przekraczania granicy przez cudzoziemca i sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce,
  • rodzaje procedur zatrudnienia cudzoziemca w Polsce,
  • rodzaje zezwoleń i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym przesłanki unieważnienia wydanych zezwoleń,
  • zasady wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie oczekiwania na wydanie tzw. decyzji pobytowej,
  • wymogi obciążające pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca,
  • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
  • rejestry, ewidencja i wykaz cudzoziemców;
 3. nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:
  • definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie,
  • katalog przestępstw i wykroczeń związanych z zatrudnianiem cudzoziemców,
  • organy właściwe do kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemca,
  • sankcje dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin (Pogodno).

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Szkolenie poprowadzi Sara Ciołek absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od kilku lat zawodowo związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów, specjalizującą się w obsłudze zarówno podmiotów gospodarczych jak  i osób fizycznych. Prowadziła sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, udzielając porad prawnych nie tylko pracodawcom, ale także obywatelom innych krajów, którzy poszukiwali zatrudnienia w Polsce.

Cena (za osobę):

 • 420 zł netto
 • w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Kontakt:
CENTRUM SZKOLEŃ
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl